mailKontakt

YERSINIA ENTEROCOLITICA

Mer än 90% av yersinia orsakas av tarmpatogena yersinia enterocolitica.

 

Från 2002–2012 var det i Tyskland en kontinuerlig nedgång i den överförda yersinia från cirka 7 500 till cirka 2 700 sjukdomar per år. Sedan 2012 har mellan 2 500 och 2 800 sjukdomar rapporterats årligen (cirka 3 sjukdomar / 100 000 invånare) i Tyskland. Män (cirka 55% av fallen) drabbas något oftare än kvinnor. I Tyskland har de allra flesta (cirka 98%) yersinia tillfälliga fall.

 

Infektionsväg

Mänskliga infektioner är mestadels livsmedelsrelaterade. Patogenerna kan också föröka sig vid låga omgivningstemperaturer (kylskåpstemperatur). Viktiga riskfaktorer för sporadiska infektioner med yersinia enterocolitica är konsumtionen av rå eller inte tillräckligt kokt fläsk, t.ex. köttfäts. Direkt överföring av patogener från djur till person eller från person till person spelar en underordnad roll vid yersinia.

 

Kliniska symtom

  • Illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor, feber.
  • Anmärkning: symtomen kan kvarstå i 1-3 veckor.
  • Hos vuxna förekommer också halsinflammation med influensaliknande symtom.