mailKontakt

Toxoplasmos

Toxoplasmos är en infektionssjukdom orsakad av en parasit från gruppen av S-– "Toxoplasma gondii" (TG). Denna infektion drabbar främst ryggradsdjur, men den kan också överföras till människor (så kallade zoonos). I Central Europa har ungefär hälften av befolkningen i medelåldern påvisbara antikroppar i blodet mot TG.

 

Sjukdomsspridare

Fästingar, katter

Ytterligare överföringsvägar från TG till människor kan ske på olika sätt:

  • konsumtion av infekterat kött (främst rått fläsk);
  • Överföring av TG-gondii via katt avföring;
  • Överföring av TG via moderkakan till det ofödda barnet. Denna risk föreligger dock endast om modern har en ny TG-infektion under graviditeten, med den högsta risken för barnet i ett tidigt skede av graviditeten.