mailKontakt

MYKOPLASMAPNEUMONI

Mykoplasmapneumoni är en mycket liten (0,1-0,6 mikron) bakterie som har både ett RNA och ett DNA. Mykoplasmas är i allmänhet flexibla, men uppvisar brist på osmotiska resistens. De saknar cellvägg, varför patogenen inte kan färgas efter Gramfärgning. Detta är också anledningen till att behandling med betalaktamantibiotika skulle misslyckas.

 

Överföring

Överföring av Mycoplasma pneumonieae utförs aerogent, dvs via droppinfektion. Ur epidemiologisk synvinkel finns det en hög infektionsnivå i samhället, eftersom patogenen också är mycket smittsam.

 

Symtom

Bakterien leder vanligtvis till mild bronkit eller, särskilt hos barn, till atypisk och interstitiell lunginflammation. Emellertid kännetecknas en infektion vanligtvis endast av ringa halsont, varför det ofta inte finns någon diagnos. Detta förklarar också den höga infektionsnivån i samhället.