mailKontakt
Labor für bakterielle Infektionen

INFEKTIONSPROFILER

Borrelia

Symptomen på Borrelia är mycket varierande. Vanliga symtom är svår trötthet och allmän utmattning, stark huvudvärk och nacksmärta, synrubbningar ("brain fog"), ledvärk, plötslig uppkomst av svår muskelsmärta, hjärtrytmstörningar, störd temperaturkänslighet med nattliga svettningar, plötsligt behov att urinera, nedsatt könsdrift, starka humörsvängningar och depressivt humör och i värsta fall självmordsbenägenhet.
Symtomen uppträder hos många patienter förstärks var 3-4e vecka, däremellan är de något svagare.

 

Förutom Borrelia uppträder ofta co-infektioner, vars patogener överförs tillsammans med borrelia-bakterier hos fästingar och insekter. Om dessa samtidiga infektioner inte upptäcks eller behandlas, kan det påverka framgången för behandling av sjukdomen.

 

Från vår mångåriga erfarenhet har vi sammanställt olika infektionsprofiler som inkluderar Borrelia och vanliga co-infektioner.

Viktigt

Följande symtom kan också ha andra orsaker. Dessa profiler har utvecklats ur synvinkel av kroniska infektioner; På inget sätt ersätter de din läkares eller specialists råd, undersökning och vidare diagnostik.

 

Exempel: en hjärtinfarkt orsakar bröstsmärtor, andnöd, störningar i hjärtrytmen.

PROFIL NEUROLOGISKA & PSYKOLOGISKA SYMTOM (4B1T)

Du lider av kronisk trötthet, ovanlig svårighet att koncentrera dig, oavsiktliga rörelse, kortvarig förlamning eller domningar, depression, ångest eller ökad aggressivitet.
Det kan vara en borreliainfektion i närvaro av en infektion med Bartonella, Babesia, Bornavirus eller Toxoplasmos.
AK12-testet tillsammans med analysen av motsvarande antikroppar ger information för en sådan infektion och möjliggör således en orsaksbehandling.

PROFIL ANDNINGSPROBLEM OCH BRÖSTSMÄRDA (BCM)

Du lider av andningssvårigheter, andnöd, kronisk hosta, ont i halsen i samband med ofta bronkit eller smärta i området revbenen. Det kan vara infektion genom t.ex. Borrelia, Chlamydia lunginflammation, Chlamydia psittaci eller Mycoplasma lunginflammation. AK12-testet tillsammans med analysen av motsvarande antikroppar ger information för en sådan infektion och tillåter alltså en orsaksbehandling.

PROFIL MAGBESVÄR (BHYC)

Du har kronisk magvärk före, under och efter din måltid, oftare buksmärta, diarré och halsbränna. Det kan vara infektion genom t.ex. Borrelia, Helicobacter pylori, Yersinia enterocolitica och / eller Campylobacter jejuni. AK12-testet tillsammans med analysen av motsvarande antikroppar ger information för en sådan infektion och möjliggör således en orsaksbehandling.

PROFIL BESVÄR MED BLÅSAN (BCMU)

Du har svårigheter och / eller smärta vid Urinering och / eller kronisk inflammation i urinblåsan. Det kan vara infektion genom t.ex. Borrelia, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis och / eller Ureaplasma urealyticum. AK12-testet tillsammans med analysen av motsvarande antikroppar ger information för en sådan infektion och tillåter alltså en orsaksbehandling.

Anmärkning

Co-infektioner som nämns i denna profil överförs också under sex. Det antas också att Borrelia kan överföras sexuellt. Partnerkontroll och terapi är därför lämplig. Borrelia kan antagligen påverka det ofödda barnet under graviditeten. Vid tveksamhet bör barn kontrolleras.

PROFIL UTOMHUSAKTIVITETER

Du är yrkesmässigt eller fritid ofta i skog och ängar . Följaktligen har du en avsevärt ökad risk att bli biten av en fästing eller en insekt med t.ex. Borrelia, Borna-virus, Anaplasma, Ehrlichia rickettsia, Bartonella eller Babesia.
AK12-testet tillsammans med analysen av motsvarande antikroppar ger information för en sådan infektion.

PROFIL DJURÄGARE

Du har eller haft husdjur, eller du avlar djur. Därmed har du en avsevärt ökad risk för infektion med t.ex. Borrelia, Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia chaffeensis och / eller Borna-virus.
AK12-testet tillsammans med analysen av motsvarande antikropp ger information för en sådan infektion.