mailKontakt
Analysegerät im Dedimed Labor

Immunoblot

Teknik för att skapa antikroppsprofiler


Testprincipen IB använder ett antigen innehållande fast fas i membranremsor med flera renade, biokemiskt karaktäriserade antigener, som appliceras som tunna parallella linjer. I positiva prover binder de antikroppar som upptäcks från det utspädda patientserumet till de fasta fas bundna antigenerna. Dessa antikroppar reagerar i det andra inkubationssteget med alkaliska fosfatasmärkta anti-humana antikroppar. I följande inkubations steg görs de bundna antikropparna synliga genom en färgreaktion med en kromogen/substratlösning. Om specifika antikroppar förekommer i patientens serum, visas en mörk linje vid respektive antigenposition.
En separat EUROLINE-remsa inkuberas för varje patientserum. Analysen tar cirka 105 minuter och kan automatiseras med EUROBlotMaster. De individuella inkubationsstegen sker vid rumstemperatur. Antigenlinjerna är belägna på exakt definierade positioner. Detta gör utvärderingen mycket enklare jämfört med Western blots. Rätt utförande av de enskilda inkubationsstegen signaleras på varje EUROLINE-testremsa med färgbandet på kontrollbandet. Bandets intensitet korrelerar med antikroppstitern. De inkuberade EUROLINE-testremsorna kan arkiveras under lång tid, resultaten är lätta att dokumentera och spara.