mailKontakt
Dedimed Analyselabor

IFT Immunofluorescenstest

Identifiera infektiösa antikroppar


Denna testprincip används för att identifiera infektionsantikroppar. Renade, biokemiskt karakteriserade substanser eller celler eller bakterier används som antigenunderlag. I den första fasen av positiva prover binder antikropparna som ska upptäckas från det utspädda patientserumet till de fastfasbundna antigenerna. I det andra inkubationssteget synliggörs dessa antikroppar med fluoresceinmärkta anti-humana antikroppar. De bundna antikropparna kan nu identifieras under fluorescensmikroskopet.

 

De positiva och de negativa proverna kan tydligt särskiljas med en signalskillnad. Ett typiskt fluorescensmönster visas för varje bunden antikropp.