mailKontakt

HELICOBACTER PYLORI

Helicobacter är vanligt över hela världen. Experter tror att cirka hälften av mänskligheten bär bakterien. Patogenen överförs från person till person. Hur det vidarebefordras - vare sig det sker genom saliv, spyor eller avföring - är ännu inte helt klart. I de flesta fall är infektionen förvärvad i barndomen genom nära kontakt inom familjen. Risken för infektion är ganska låg i vuxen ålder.

 

Symtom

En Helicobacter ansamling i magen kan leda till kronisk inflammation i magslemhinnan (gastrit). Dessutom ökar bakterier bildningen av magsyra. Slemhinnan är permanent irriterad och skadad. Uppblåst mage, smärta i övre buken eller illamående kan vara tecken på detta, såväl som regelbunden rapning, aptitlöshet och dålig andedräkt. Men personer med Helicobacter gastrit visar ofta inga symtom.

 

Hos 2 av 10 personer med permanent Helicobacter-inflammation utvecklas ett magsår i eller sår i tolvfingertarmen. Blödning kan inträffa, i värsta fall mag- eller tarmgenombrott. I mycket sällsynta fall kan magcancer uppstå.