mailKontakt

EHRLICHIA CHAFFENSIS

Ehrlichia överförs från fästingar till människor. Det första fallet av mänsklig ehrlichiosis, troligen överförd av ett fästingbett, blev känd i USA i mitten av 1980-talet. Först utgick man från att Ehrlichia Canis var den orsakande patogenen. Några år senare lyckades isolering och molekylära karakterisering av en närstående Ehrlichia arter från blodet av en soldat i den amerikanska delstaten Arkansas. Detta har sedan dess hänvisats till som Ehrlichia chaffeensis och är det prototypiska medlet för human monocytisk ehrlichiosis i USA. Med upptäckten av den mänskliga granulocytiska ehrlichios-patogenen 1994 i olika stater på den amerikanska östkusten fick Ehrlichia också betydelse för humanmedicin i Europa.

 

Symtom

Ehrlichia kan orsaka allvarliga, akuta eller kroniska sjukdomstillstånd med feber, frossa, huvudvärk, myalgi, lever- och njursvikt.

  • illamående
  • feber
  • svår huvudvärk
  • muskel-och ledvärk
  • yrsel

 

Sjukdomsspridare

Vanlig fästing (Ixodes ricinus)