mailKontakt

CHLAMYDIA TRACHOMATIS

Chlamydia trachomatis är över hela världen en av de vanligaste patogenerna av sexuellt överförbara infektioner. År 2001, uppskattade Världshälsoorganisationen (WHO) att varje år inträffar upp till 90 miljoner nya infektioner med genitala klamydia över hela världen. I utvecklade länder är klamydia den vanligaste bakterie patogen av urogenitala infektioner. Klamydia är den vanligaste sexuellt överförda infektionen i Sverige, årligen rapporteras omkring 30 000–40 000 fall. 

 

Överföring

Överföring är endast möjlig genom sexuell kontakt och perinatal. Den sällan förekommande "poolkonjunktivit" är mer en följd av sexuell aktivitet som ett resultat av överföring av vatten i simbassänger. Serovars A, B och C överförs genom infektiösa okulära sekret eller genom förorenade händer eller vävnader (smutsinfektioner).

 

Symtom

Typiska symtom hos kvinnor

 • Illaluktande flytningar
 • Sveda när man kissar
 • Klåda eller brännande känsla i vaginalområdet
 • Smärta, blödning vid samlag
 • Smärta i buken
 • Blödningar mellan menstruationer
 • Bindhinneinflammation.

 

Typiska symtom hos män

 • Illaluktande flytningar
 • Klåda i ollonet
 • Smärta vid samlag
 • Sveda när man kissar
 • Smärta och svullnad av testiklarna
 • Bindhinneinflammation