mailKontakt

CHLAMYDIA PSITTACI

Infektioner orsakade av Chlamydia psittaci förekommer i hela världen. Den ornithesis, som är anmälningspliktig i Sverige, har rapporterats relativt sällan under de senaste åren

 

Sjukdomsspridare

Chlamydia psittaci finns hos infekterade fåglar i sekret, avföring och fjädrar och kan förbli smittande vid rumstemperatur, även efter uttorkning i cirka 4 veckor. Infekterade fåglar kan vara asymtomatiska eller allvarligt sjuka. Hos sällskapsfåglar observerades en asymtomatisk patogenpersistens. Obehandlat blir 10% av de infekterade fåglarna kroniskt asymtomatiska bärare. Överföringen till människor, särskilt i kontakt med infekterade fåglar) sker över luften, men också genom direkt kontakt med fåglarna.

 

Symtom

Influensaliknande sjukdom med frossa, hög feber, huvudvärk och muskelvärk. Hos många patienter, en torr, ihållande och icke-produktiv irritabel hosta utvecklas som ett tecken på interstitiell lunginflammation, som ibland åtföljs av smärta.