mailKontakt

CAMBYLOBACTER JEJUNI

Campylobacter jejuni är en av de viktigaste mänskliga patogena arterna. Infektioner orsakade av bakterier av Campylobacter är utbredd i hela världen. I Sverige och andra europeiska länder är sjukdomarna vanligare under den varmare årstiden. Barn under 5 år och unga vuxna mellan 20 och 29 år drabbas särskilt ofta av en Cambylobacterinfektion.

 

Infektionsväg

Campylobacter infektioner orsakas huvudsakligen från livsmedel. Kontrollstudier som genomförts i flera europeiska länder har identifierat fjäderfäkött, särskilt kycklingkött, som den viktigaste smittkällan för Campylobacter-infektioner med Cambylobacter jejuni. Utbrottet av sjukdomen orsakas av konsumtionen av obehandlad mjölk, men också av rå eller otillräcklig upphettat kött. Andra orsaker till utbrott beskrevs som infektioner via förorenat dricksvatten eller genom kontakt med husdjur. Förorening av livsmedel och vatten orsakas främst av utsöndring från djur med Campylobacter.

 

Den direkta överföringen från person till person spelar en underordnad roll.

 

Symtom

Många infektioner förlöper asymtomatiska.

  • Inflammation i tunntarmen (enterit)
  • Diarré (Diarré kan grötig till massiv vattnig, ofta även vara blodig)
  • Buksmärtor eller kramper
  • Feber