mailKontakt
Laborpraxis Dedimed Innenansicht

borrelia praxis berlin: dedimed

Praktik specialiserad på kroniska infektionssjukdomar

Borreliose Praxis Berlin

Praxis för rådgivning, diagnos och behandling av borrelia och co-infektioner

DEDIMED är en privat medicinsk laboratoriepraxis som fokuserar på omfattande diagnostik av kroniska infektionssjukdomar. Detta involverar inte bara mätning av de specifika virala, bakteriella och parasitiska antikropparna utan också att kontrollera omständigheterna (t.ex. exponering för giftiga tungmetaller) och konsekvenserna av kronisk infektion, t.ex. inom området immunologi, autoimmunologi, metabolism och endokrinologi

Medicinsk chef för borreliapraktik: Dr Waldherr

Vår praktik i Dedimed Europarc-laboratoriet leds av Dr. med. med. Anton Waldherr. Dr. Waldherr fick sin licens 1967 och specialistgodkännande 1973. Mellan 1969 och 1987 arbetade dr. Waldherr på flera stationer och senare som överläkare på universitetssjukhuset i Erlangen. Ett annat viktigt steg i hans karriär är ledning av centrala laboratoriet vid det judiska sjukhuset i Berlin mellan 2007–2009. Sedan 2015 är han medicinsk chef för Dedimed Europarc-laboratoriet, där han tillsammans med sitt team leder praktiken för kroniska infektioner.
Genom sin verksamhet och många patientsamtal har dr. Waldherr 20 års stor erfarenhet inom området kroniska infektioner.
I sin praktik behandlar dr. Waldherr patienter från Berlin, olika regioner i Tyskland och andra europeiska länder.
Dr. Waldherr använder totalt 18 olika test för att upptäcka antikroppar mot borrelia; det är mycket mer än rutintest. Träffsäkerheten ligger över 90 procent. Två olika mättekniker används: immunofluorescens-testet med 12 parametrar och immunoblot-testet med 6 parametrar. Följaktligen görs ingen klassisk screening, utan istället skils de olika patogena Borrelia arterna. Därför uppnås en mycket hög känslighet och specificitet.

 

TIPS: patienter som inte bor i Berlin får ett blodprovspaket för 18 parametern Borreliatest. Med blodtagningspaket går de sedan till vårdcentralen, provstagningsställe eller en läkare och skickar blodtagningspaketet med blod och frågeformuläret till Dedimed. Resultaten diskuteras sedan via telefon med Dr. Waldherr (tyska eller engelska) och skickas ut till patienten med post. I princip rekommenderas, ett kort telefonsamtal med specialist Dr. Waldherr för att klargöra frågor om diagnos, sjukdom och behandling och för att få detaljerad information.