mailKontakt
Labor für bakterielle Infektionen

Borna för hästar

Enligt de senaste studier, är cirka 60 procent av alla hästar och cirka 30 procent av alla människor smittade med borna virus. I de flesta människor, sover patogenen i hjärnan hela livet och orsakar inga eller få symtom. Men en del hästar kan drabbas av infektion om och om igen. Dessa kan till exempel vara apati, skräckhet, kolik eller en allmän underprestanda. I värsta fall är viruset redan så existent att det drabbade området av hjärnan är inflammerad och obehandlad kan leda till dödlig hjärninflammation.