mailKontakt

BABESIOS

Babesia tillhör parasiterna och är intracellulärt närvarande i de röda blodkropparna (erytrocyter). De överförs till sina värdar genom fästingsbett och spelar en roll i Europa främst som bärare genom brokig hundfästing (Dermacentor reticulatus). I Europa sprider den sig och har även påträffats i Sverige. En anledning till detta är den markant ökade rese turismen, klimatförändringen och jordbrukets strukturella förändring.

 

Symtom (inkubationstid: 5 dagar till 9 veckor):

Snabbt insättande sjukdom med hög feber, frossa, huvudvärk ("malande" och överallt i huvudet, huvud som i ett "skruvstäd"), svettning (vanligtvis på natten, men också möjligt under dagen), utmattning (ökad efter träning), andnöd, andningssvårigheter, behöver medvetet andas ut mer och inhalera djupt, torr hosta utan tydliga orsak, stelhet i nacken, illamående, aptitlöshet, trötthet, svaghetskänsla, permanent utmattning (särskilt under perioder av stress), yrsel, hemolytisk anemi, hemoglobinuri, mindre ofta hepatosplenomegali, muskelvärk, ledvärk, parestesi, slöhet och hämmad reaktioner och svar, hypercoagulability, magont, buksmärtor, humörsvängningar, mental avmattning, njurproblem, influensaliknande symtom.

 

Sjukdomsspridare

Fästingar: Ixodes ricinus (vanlig fästing), Ixodes Auktor (hjortfästing)